Jabatan Ukur Dan Pemetaan


Projek Lintasan Kota Holdings Sdn Bhd


Digicert Sdn Bhd


UKM Medical Molecular Biology Institute


Dewan Bandaraya Kuala Lumpur


Lembaga Hasil Dalam Negeri


Kementerian Pendidikan Malaysia


Kementerian Luar Negeri Malaysia


Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Dan Taman Negara


NKRA Againt Corruptions


Jabatan Kerja Raya


Universiti Teknologi MARA


Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia


Lembaga Pelabuhan Kuantan


T-Melmax Sdn Bhd


Universiti Sains Malaysia


Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor


Jabatan Audit Negara


Jabatan Pertahanan Awam Malaysia


Sekolah Seri Puteri


Jabatan Kemajuan Islam Malaysia


Multimedia University


Century Software (M) Sdn Bhd


Kastam DiRaja Malaysia


Petra Energy Group


Kementerian Kesihatan Malaysia


Rangkaian Hotel Seri Malaysia Sdn Bhd